Naast het scouting gebouw ligt een Stads Speelbos, dat vrij toegankelijk is. Via het scouting terrein is er ook toegang via een afgesloten poortje, waarvan de sleutel bij de verhuur wordt meegegeven. Voor meer info over het speelbos zie: http://sittard-geleen.nieuws.nl/agenda/20130905/kom-kennismaken-met-het-prachtige-stadsspeelbos-sittard/

Het scoutinggebouw is verder gelegen aan de rand van het stadspark van Sittard en langs de Geleenbeek. In de dichte nabijheid ligt een zorgboerderij Ophovenerhof met een gedeelte kinderboerderij en boerderijwinkel. Zie ook:http://www.ophovenerhof.nl/

Algemene info over gemeente Sittard-Geleen staat op: https://www.sittard-geleen.nl/

Binnenspeeltuinen:
- Ballorig http://www.ballorig.nl/sittard
- Darteldome http://www.darteldome.nl/

Zwembaden:
- Laco Glanerbrook http://www.laco.eu/
- De Nieuwe Hateboer http://www.denieuwehateboer.nl/

Huisartsenpost Zuyderland Sittard / Geleen: (046) 400 99 25 ('s avonds en weekend)
Adres: Dr. H. van der Hoffplein 1 6162 BG Sittard

Politie: 112 of (0900) 88 44
Brandweer: 112
Ambulance: 112

Verhuurvoorwaarden

Verhuur kan aangevraagd worden en de verhuurder zal uiteindelijk beslissen of er tot een verhuurovereenkomst over gegaan kan worden. Verhuur kan alleen op de momenten dat de speltakken niet hun regulier programma draaien, voor de speltaktijden zie de website www.sintjozef.com  Slechts bij hoge uitzondering is het mogelijk om tijdens reguliere tijden te huren. De verhuur wordt vastgelegd in een huurovereenkomst, welke apart wordt toegezonden door de verhuurder, indien de verhuur kan doorgaan.

Ter beschikking van de huurder staan in het gebouw: de grote zaal met podium, de keuken, de stafruimte, de entree en het sanitair. Daarnaast het terrein; de kampvuurcirkel op het terrein kan gebruikt worden, met dien verstande dat de huurder zelf voor stookhout zorgt. Op het terrein kunnen eventueel tenten opgezet worden. In de stafruimte hangt een telefoon; het gebouw is telefonisch bereikbaar via 046-4522106.

Bezoekadres:
Molenweg 63
6133 XM Sittard
Tel:+31 46 45 22 106
Website: www.sintjozef.com
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Correspondentieadres:
postbus 213
6130 AE Sittard

Verhuurkosten:

De overeenkomst van huur en verhuur wordt aangegaan voor de prijs van € 5,50  per persoon per nacht, in de periode van 1 april tot 31 oktober met een minimum van € 80,00 per nacht.

En € 6,50 in de periode van 1 november tot 31 maart met een minimum van € 95,00 per nacht. Deze tarieven zijn inclusief water en energie kosten.

Bij activiteiten zonder overnachting wordt een prijs overeengekomen afhankelijk van de groepsgrootte en de duur van de verhuur:

Voor max. 20 personen is een Dagdeel €   60,00 en een dag is  €   85,00.

Voor max. 40 personen is een Dagdeel €   85,00 en een dag is  € 120,00.

Voor max. 60 personen is een Dagdeel € 110,00 en een dag is  € 155,00.

Voor grotere groepen is er een huurprijs naar rato van bovenstaande bedragen.

Waarborgsom:

Naast de huurprijs is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom van € 250,00 verschuldigd, te voldoen samen met de huurprijs. Indien door de verhuurder geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd, zal de waarborgsom uiterlijk een maand na de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd. Van de waarborg worden de kosten betaald van eventuele schade, ontbrekende inventaris, gebruikt stookhout, afvoer van huishoudelijk afval, telefoonkosten en eventuele schoonmaakkosten.

Betaling:

De huurovereenkomst gaat in nadat deze door beide partijen is ondertekend en door de huurder de huurprijs, inclusief de waarborgsom is voldaan. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode overgemaakt te zijn.

Annulering:

Tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt er 100% geretourneerd;
Tussen 6 weken en 2 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% geretourneerd;
Vanaf 2 weken voor aanvang van de huurperiode wordt alleen de waarborgsom terug betaald.

Staat van het gehuurde, poetsen en opruimen:

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen.Het gebouw zal bij aanvang van de huurperiode in schone en opgeruimde staat verkeren. De huurder verplicht zich het gebouw aan het einde van de huurperiode ook weer in dezelfde staat op te leveren.

Het is niet toegestaan om voorwerpen met spijkers, schroeven, nietjes, e.d. op deuren en muren te bevestigen. Het gebruik van plaksel en plakband op geschilderde deuren en muren is eveneens niet toegestaan.

De huurder is verplicht op de afgesproken tijd aan het einde van huurperiode de sleutels aan de verhuurder te overhandigen. De verhuurder zal, zo nodig, in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren.

 

Bij verlies van de sleutelbos zullen de volledige kosten voor de vervanging van alle gecertificeerde sloten en alle in omloop zijnde gecertificeerde  sleutels van het scouting gebouw bij de huurder in rekening worden gebracht.

Schade:

De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde opstal te betreden en is aanspreekbaar voor de huurder tijdens de huurperiode. De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak van vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde. De verhuurder heeft het gehuurde verzekerd tegen brand- en stormschade. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van personen, waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, (brand)schade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk. Eventuele toegebrachte beschadigingen aan gebouw en/of inventaris, evenals vermissingen, dienen terstond aan de verhuurder gemeld te worden.De voortvloeiende kosten van beschadigingen e.d. (na herstel door een erkend bedrijf) zijn voor rekening van de huurder.

Kampvuur:

Het is, in overleg met de verhuurder, toegestaan op het terrein gelegen kampvuurplaats te gebruiken voor het stoken van open vuur. De hoogte van het vuur mag maximaal 1,50 meter bedragen en er mag alleen natuurlijk ongeverfd hout gestookt worden. De huurder dient zelf voor stookhout te zorgen. De aanwezige houtvoorraad is eigendom van Scouting St Jozef; gebruik ervan door de huurder wordt in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn € 50,00 per m3. Na gebruik moet de kampvuurplaats worden opgeruimd. Er moeten uiterste voorzorgsmaatregelen genomen worden om de veiligheid van gebouw en bossen te waarborgen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk!

Afval:

De huurder dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van het huishoudelijk afval.Indien er afval achterblijft, wordt dit ingehouden op de waarborgsom, zijnde € 4,50 per vuilniszak. Glas mag niet in de vuilzakken worden gedeponeerd, de locatie van dichtstbijzijnde glasbak is op de vijverweg tegen over de flats bij de vijver.

Veiligheid:

Huurder dient direct na aankomst kennis te nemen van het nooduitgangen en de plekken van de brandblussers. Het oneigenlijk gebruik van de in het gebouw en aanwezige brandblusmiddelen is niet toegestaan en kan de veiligheid van uzelf en anderen ernstig in gevaar brengen. Het gebruik van brandblusmiddelen dient aan de verhuurder gemeld te worden, zodat voor het opnieuw afvullen van de blussers gezorgd kan worden. De diverse ''NOODUITGANG' bordjes moeten voortdurend verlicht zijn om de gasten te wijzen op de (nood)uitgangen. In geval van stroomuitval dienen deze bordjes tevens als noodverlichting. U dient ervoor te zorgen dat deuren, die op de route naar de nooduitgangen liggen, dag en nacht bereikbaar zijn én van binnenuit zijn te openen.

Verdere regels:

De aankomsttijd dient tijdig aan de verhuurder gemeld te worden in verband met de sleuteloverdracht.

Auto's e.d. mogen alleen op het terrein komen om materialen te laden en te lossen. Let hierbij goed op de veiligheid van anderen ! Parkeren van auto’s is onder geen enkele voorwaarde binnen de omheining van het scoutinggebouw toegestaan en dienen buiten het terrein geparkeerd te worden.

In het scoutinggebouw mogen er maximaal 50 personen overnachten.

In het scoutinggebouw zijn geen bedden aanwezig.

Keukengerei is beperkt aanwezig. Hetgeen in de keuken staat mag worden gebruikt.

Het scoutinggebouw  kan in principe niet gehuurd worden tussen vrijdag 18:15 uur en zaterdag 18:00 uur muv. de schoolvakanties. Het is wel mogelijk om in overleg eventuele materialen eerder te brengen, mits dit op een niet storende plek wordt opgeslagen.

Het gebruik van pionier hout van Scouting Sint Jozef is niet toegestaan

De huurder dient dusdanige regels in acht te nemen dat er geen overlast voor omwonenden ontstaat, dit betekend van 22.00 uur tot 7.00 uur buiten geen storend lawaai maken zoals muziekinstallaties etc.

De toegangspoort tot het terrein dient na zonsondergang gesloten te worden.

Storingen, gebreken en andere klachten dienen terstond aan de verhuurder gemeld te worden, zodat deze zaken zo spoedig mogelijk verholpen kunnen worden.

Stafleden van Scouting St Jozef kunnen incidenteel  in overleg met de huurder, het terrein en het gebouw betreden om materiaal te halen of te deponeren.

Roken is in het gehele gebouw verboden en buiten alleen op de daarvoor aangegeven plekken.

 

Ons Scoutinggebouw "HK De Vaart" is te huur voor zomerkampen, feesten en andere evenementen.

Let op: Tot nader order is ons gebouw als gevolg van een brand niet verhuurbaar. Wij verwachten dat dit zeker tot en met de zomer van 2022 zal duren.

 

Het ligt in Sittard tussen de roeivijver en Geleenbeek, en is een prima lokatie voor allerlei activiteiten.

 

Het gebouw is echter, door het jaar heen, op vrijdagavond en zaterdag tot 18.30 in gebruik door de eigen speltakken. Huren is dan alleen mogelijk indien de speltakken niet gestoord worden.

 

Indien de speltakken niet aanwezig zijn (zij gaan ook regelmatig buiten de deur) en in de grote vakantie staat het gebouw volledig tot de beschikking.

 

In en rond ons gebouw vind je onder andere het volgende:

 • Een grote zaal met podium.
 • Een speelveld.
 • Een kampvuurcirkel.
 • Een sanitairblok met 4 toiletten en 3 douches.
 • Een keuken met gasfornuis en oven.
 • Een vergaderruimte.
 • Een loungeruimte.
 • Een aparte ruimte met bar (afzonderlijk te huren).

 

Buiten ons terrein heb je ook:

 • Een speelbos.
 • Het stadspark.
 • De beek.
 • Een visvijver.

 

Verder kun je bij ons scoutinggerelateerde materialen huren, zoals tenten, pionierswerk en kampeerspullen.

 

Contact met de verhuurder

Onze verhuurder is Ton Bouwman. Neem met hem contact op, bij voorkeur per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zet in je mail meteen de volgende onderwerpen:

 1. Het soort activiteit dat je wilt organiseren;
 2. Met hoeveel personen;
 3. Wanneer het plaats moet vinden.

In geval van nood kun je Ton eventueel bereiken op via tel. 06-82338383.

Subcategorieën

Agenda

Geen evenementen

HK Huren?

Neem contact op met onze verhuurder en controleer de beschikbaarheid.

Kijk op de verhuurpagina.

Wij zoeken stafleden

wij zoeken stafleden animatie 400 67

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe stafleden.

Klik hier voor meer info.